A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | S | T | V | Y | Å

Akuta problem i lägenheten

Föreningen har sedan 1 april 2016 ett avtal med Sweax som innebär att du kan ringa efter hjälp, både akut och icke akut, om något allvarligt fel inträffar som du inte kan åtgärda själv.

Felanmälan, icke akut, gör dagtid på telefon 018-651280 alternativt via Sweax hemsida www.sweax.se

Följande akutnummer gäller:
Ring 08-564 216 84

Anledning till akuta jourutryckningar:
1. Akut utströmmande vatten från rörledningar.
2. Stigande avloppsstopp med hot om översvämning.
3. Elfel samtidigt i minst två (2) eller flera lägenheter i samma port eller hus.
4. Livsfarligt läge tex nerkörd elstolpe.
5. Inget varmvatten trots att du spolat i mer än fem (5) minuter.
6. Ingen värme i lägenheten. Samtliga radiatorer kalla. Lufta först dina radiatorer. Löser inte detta problemet, kolla om din granne har samma problem. Ring därefter jouren och uppge både ditt och grannarnas lägenhetsnummer.
7. Sanering av blod, urin, exkrementer och dylikt i trapphus och andra gemensamma utrymmen.
8. Glaskross i entré, trapphus eller andra gemensamma utrymmen ågärdas vid genomslag. Glaskross av lägenhetsrutor debiteras ägaren till aktuell bostadsrätt.

OBSERVERA! Om du anlitar jouren för att åtgärda ett akut fel i din lägenhet som du själv orsakat, står du för kostnaderna. Om däremot felet kan anses bero på ett "byggfel" eller liknande, kontaktar du styrelsen.

Avgifter

månadsavgiften betalas av bostadsrättshavaren och utgörs av kostnad för
- lägenheten
- TV
- bredband
- bilplats (i garage eller P-plats utomhus) om Du har bil
- extra förråd om Du hyr sådant.

överlåtelseavgiften uppgår till 2,5 % av gällande prisbasbelopp och betalas av förvärvaren = köparen.

pantsättningsavgiften uppgår till 1 % av gällande prisbasbelopp och betalas av den som belånar bostaden.
OBS! Pantsättningsavgift utgår för vart och ett skuldebrev, även om de är utfärdade vid samma tidpunkt.

påminnelseavgift påföres den bostadsrättshavare som inte erlagt avgifterna senast förfallodagen och således har
obetalda avgifter.
Sådan bostadsrättshavare får påminnelse om betalning senast 10 dagar efter förfallodagen och kommer att debiteras påminnelseavgift med belopp som gäller vid aktuell tidpunkt och dessutom dröjsmålsränta enligt gällande referensränta + 8 %.
OBS! Skulle bostadsrättshavaren ändock inte betala nödgas föreningsstyrelsen hänvända sig till Kronofogden för indrivning.

avgiftsavierna sänds ut varje månad. Du kan välja att få avin brevledes på papper med en tilläggskostnad på 20 kronor, eller så kan du välja att få fakturan via e-post alt e-fakturor. Du väljer själv genom att kontakta Hem och Fastighet.

Avlopp - skötselanvisningar

En viktig del att underhålla är lägenhetens avlopp, såväl i badrum som kök. Det innebär att du själv gör rent vattenlåsen med jämna mellanrum så att det inte samlas skräp (hår, fett och damm) som slutligen täpper till längre ner i avloppet.
Tänk på att inte hälla stekfetter direkt i köksavloppet utan torka först ur pannan med ett hushållspapper. Ett annat bra tips är att köpa en ”hårfälla” som samlar upp hår när du duschar samt damm när du rengör filtren i torktumlaren.

Styrelsen har beslutat vid möte den 26 maj 2015 att föreningen tar kostnaden vid avloppsrensning generellt. Dock innefattar detta inte rensning av vattenlås tillhörande handfat och köksavlopp m.m. samt av de delar av rörledningarna som finns synliga i lägenheten.

Får du akut problem med stopp i avloppet kontakta Peter Spolare, telefon 0171-515 50.