Parkering o garage

Varje medlem som har bil har rätt till en parkeringsplats. P-platsen återgår till föreningen vid erhållande av garage eller försäljning av lägenheten. Den som vill ha garageplats får ställa sig i kö. Den som vill ha en extra parkeringsplats får också ställa sig i kö.
 
Nedan finner du köregler samt blanketter för ansökan och uppsägning av parkerings- o garageplats. Skriv ut blanketten och lämna den i styrelsens postfack i A-huset. "Din" kod gäller i A-hus porten.

Regler för kö - garageplats, P-plats
 
Ansökan om parkerings- alt garageplats
 
Uppsägning av parkeringsplats
 
Uppsägning av garageplats
 
Uppsägning av EXTRA parkeringsplats