Information från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

 • Ställ inget brännbart i trapphuset
  Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste trapphuset hållas rent från brännbara material som barnvgnar, tidningar och kartonger
 • Håll vind, källare och garage låsta
  Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder
 • Blockera inte trapphuset
  Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram
 • Stäng inne branden!
  Brinner det i din lägenhet - ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort
 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!
  Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.