Akut felanmälan

Föreningen har sedan 1 april 2016 ett avtal med Sweax som innebär att du kan ringa efter akut hjälp om något allvarligt fel inträffar som du inte kan åtgärda själv.
 
Följande akutnummer gäller:
 
Ring 08-564 216 84

OBSERVERA!
 
Följande gäller för att Sweax ska göra en jourutryckning!

  1. Akut utströmmande vatten från rörledningar.
  2. Stigande avloppsstopp med hot om översvämning.
  3. Elfel samtidigt i minst två (2) eller flera lägenheter i samma port eller hus.
  4. Livsfarligt läge tex nerkörd elstolpe.
  5. Inget varmvatten trots att du spolat i mer än fem (5) minuter.
  6. Ingen värme i lägenheten. Samtliga radiatorer kalla. Lufta först dina radiatorer. Löser inte detta problemet, kolla om din granne har samma problem. Ring därefter jouren och uppge både ditt och grannarnas lägenhetsnummer.
  7. Sanering av blod, urin, exkrementer och dylikt i trapphus och andra gemensamma utrymmen.
  8. Glaskross i entré, trapphus eller andra gemensamma utrymmen ågärdas vid genomslag. Glaskross av lägenhetsrutor debiteras ägaren till aktuell bostadsrätt.

OBSERVERA! Om du anlitar jouren för att åtgärda ett akut fel i din lägenhet som du själv orsakat, står du för kostnaderna. Om däremot felet kan anses bero på ett "byggfel" eller liknande, kontaktar du styrelsen.