Hissar

Om inte hissen fungerar, ringer du...

Kone 0771-50 00 00 och anmäler felet. Du får mycket gärna sända ett mail till föreningens e-postlåda och meddela att du anmält felet!