Stadgar

I pdf-dokumentet nedan kan du ta del av föreningens stadgar.

BRF Svartvikens stadgar (revision 2017)