Trivselregler

Inom föreningen tar vi hänsyn till varandra och vårdar våra gemensamma ytor. Nedan finner du en utförlig information om de trivselregler som gäller inom bostadsrättsföreningen Svartviken.

Trivselregler (omarbetade 2014)