Styrelsen informerar april 2019

STYRELSEN INFORMERAR

NR 4-2019

·     Hjärtstartare finns nu i 6B

·     Årsstämman är den 14 maj kl. 19.00 i Skogakyrkan

·     Fyra garage kommer att utrustas med laddstation för elbil