Styrelsen informerar februari 2019

STYRELSEN INFORMERAR

NR 2-2019

Styrelsen rekommenderar dem som fått anmärkning om att dropptråg saknas under kyl/frys eller diskmaskin att sätta dit sådant. Säg till någon i styrelsen så hämtar vi ut.

Egenkontroll enligt SBA (systematiskt brandskyddsarbete) kommer att genomföras inom kort. Det kommer i fortsättningen att göras tre gånger per år.

Vi kommer att införskaffa hjärtstartare. Ytterligare information kommer.

Motioner till årets stämma lämnas senast den 15 mars 2019 i styrelsens brevlåda eller via mail till svartviken@gmail.com.

Stämman kommer att hållas den 14 maj 2019.

 

2019-02-21

Styrelsen