Styrelsen informerar juni 2019

STYRELSEN INFORMERAR

NR 5-2019

 

  • HLR-utbildning kommer att hållas den 29 augusti. Boka kvällen redan nu. Ytterligare info kommer.
  • Vi kommer att göra en cykelinventering efter sommaren. Märk upp din cykel med namn och lägenhetsnummer.
  • Vi påminner om att de grillar som får användas är el- och gasolgrillar. Grillning får endast ske på egen balkong eller terrass. Man får alltså INTE grilla ute på gräsmattan.