Styrelsen informerar mars 2019

STYRELSEN INFORMERAR

NR 3-2019

 

Årets stämma kommer att hållas den 14 maj 2019 i Skogakyrkan, Gamla Landsvägen 6. Reservera den kvällen redan nu.

Skoskrapor är inköpta och kommer att ställas ut till hösten.

Vi har köpt in plastbeslag till fönstren. Säg till någon i styrelsen så hämtar vi ut. Exempel sitter på anslagstavlan i varje port.

 

2019-03-20
Styrelsen

brfsvartviken.se