Kontaktinformation

Styrelseledamöter och ansvarsområden

2017 – 2018

Ledamöter

Jan Grenler, ordförande grenler@brfsvartviken.se, 070-606 14 10
Byggfrågor, hus och mark, mäklarkontakter, TV- och IT-frågor, parkeringstillstånd, kontaktperson Q-Park.

Alexander Ström, vice ordförande, alexanderstrom@live.se, 070-238 67 61
Kontakter med Sweax, Soma och MK när det gäller löpande skötsel och underhåll av fastigheten.

Christina Casselholm, Sekreterare, casselholm@hotmail.com, 073-520 20 53.
Information,posthantering

Karl-Erik Lindholm, Ekonomiansvarig, karl.e.lindholm@gmail.com, 070-590 66 34
Ekonomifrågor, bankkontakter, kontaktperson Hem och Fastighet, hemsida

Roland Lindegren, lindeg.roll@gmail.com, 070-508 97 44
Försäkringsfrågor, lås och nycklar, Grannsamverkan, soprum, uppdatering av namnskyltar, portkoder samt porttelefonnummer, kontakter med Ragn-Sells

Suppleanter

Maria Ljung Jonsson, maria.ljung.jonsson@gmail.com  072-221 30 93
Posthantering, förser nyinflyttade med ”Välkomstbroschyren”, kontraktsfrågor gällande p-platser/garageplatser och extraförråd

Inger Stolth, inger.stolth@gmail.com, 073-989 42 68