Sammanträdestider

Styrelsens ordinarie möten är normalt planerade till tredje måndagen varje månad.

2019:

21 januari

20 februari

20 mars

15 april

14 maj (stämma)