Sammanträdestider

Styrelsens ordinarie möten är normalt planerade till tredje måndagen varje månad.

2017:

21 augusti

18 september

16 oktober

13 november

14 december

2018:

22 januari

12 februari

21 mars

16 april

Föreningsstämma den 15 maj