Inflyttning

Du som flyttar in ska tänka på följande:

  • Till varje lägenhet är det framtaget 3 lägenhets-nycklar. Många boende har beställt extranycklar. Du kan kolla med styrelsen hur många nycklar som är beställda till den lägenhet du flyttar in i

Styrelsen vill förtydliga ansvaret beträffande nycklar till lägenheternas ASSA-lås – lägenhetsdörr och balkongdörr, postfack.
 
Vid en försäljning ska säljaren, till köparen, överlämna alla till lägenheten tillverkade nycklar. Saknas en eller flera nycklar är säljaren skyldig att - om köparen kräver det - på egen bekostnad låta lägga om cylindrarna och anskaffa 3 nycklar till de omlagda cylindrarna. 

OBSERVERA!

Omläggning av cylindrar och anskaffning av nycklar måste ske via föreningen som har behörighetsavtal med låssmed.
 
Om köparen nöjer sig med att godta ett mindre antal nycklar än antalet tillverkade, ikläder sig köparen ansvaret även för de saknade nycklarna. Detta innebär att köparen vid en eventuell framtida försäljning är, gentemot sin köpare, skyldig att på egen bekostnad låta lägga om cylindrarna och anskaffa 3 nycklar, under förutsättning att den nya köparen ställer krav på detta.

  • En lägenhetspärm med diverse skötsel-råd/anvisningar tillhör också lägenheten
  • Garage och P-plats tillhör inte lägenheten utan en ansökan skickas till styrelsen. Har du bil är du alltid garanterad en p-plats. Styrelsen anger platsen. Vill du ha garageplats får du ställa dig i kö
  • Föreningen har ett gemensamt avtal när det gäller bredband och TV. Specificeras på avgiftsavin. För att kunna se hela TV-utbudet finns en TV-box som tillhör lägenheten. Se till att den finns kvar när du flyttar in. Dessutom måste du kontakta Bredbandsbolaget och få ett inloggnings-id samt kundnummer, annars får du inte tillgång till tv-ubudet - T2-Flex.
  • När det gäller e-postadress kan du om du vill få adressen ”förnamn.efternamn@brfsvartviken.se”. Kontakta Bredband2. Mer information hittar du på hemsidan
  • Eventuella cyklar ställer du i lämpligt cykelförråd
  • Styrelsen informerar kontinuerligt via föreningens hemsida och på anslagstavlorna i varje entré. Läs igenom föreningens hemsida så får du en bra bild av vad som gäller. Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor. Antingen skriver du ett mail till svartviken@gmail.com eller så kan du lägga lapp i föreningens postfack i hus A. (koden till porten är den samma som du har till din port.