Utflyttning

Du som säljer och därmed flyttar från lägenheten ska komma ihåg:

Meddela gärna styrelsen via mail eller lapp i föreningens postfack när du planerar att sälja. Det underlättar styrelsens arbete när det gäller garage- och p-platser.

  • TV-boxen tillhör lägenheten, men du måste anmäla till Bredbandsbolaget när du flyttar - abonnemanget är nämligen personligt
  • Lägenhetspärmen tillhör också lägenheten
  • Har du garageplats ska du lämna nycklarna till styrelsen. Om det saknas nycklar kommer styrelsen tvingas att byta ut låscylindern. Kostnaden för detta debiteras garageinnehavaren
  • Uppge för köparen/mäklaren hur många dörrnycklar du har. Om du inte skaffat någon extranyckel ska du ha 3 st dörrnycklar

Styrelsen vill förtydliga ansvaret beträffande nycklar till lägenheternas ASSA-lås – lägenhetsdörr, balkongdörr och postfack.

Vid en försäljning ska säljaren, till köparen, överlämna alla till lägenheten tillverkade nycklar. Saknas en eller flera nycklar är säljaren skyldig att - om köparen kräver det - på egen bekostnad låta lägga om cylindrarna och anskaffa 3 nycklar till de omlagda cylindrarna.

OBSERVERA!

Omläggning av cylindrar och anskaffning av nycklar måste ske via föreningen som har behörighetsavtal med låssmed.

Om köparen nöjer sig med att godta ett mindre antal nycklar än antalet tillverkade, ikläder sig köparen ansvaret även för de saknade nycklarna. Detta innebär att köparen vid en eventuell framtida försäljning är, gentemot sin köpare, skyldig att på egen bekostnad låta lägga om cylindrarna och anskaffa 3 nycklar, under förutsättning att den nya köparen ställer krav på detta.

  • Kom ihåg att ta med eventuella cyklar som står i något av cykelförråden samt töm  ditt källarförråd om du innehar ett sådant
  • Informera köparen/mäklaren att garage och P-plats inte tillhör lägenheten, utan köparen måste göra en separat ansökan till styrelsen.